Thuốc gia truyền » Posts tagged with "bỏng nhẹ"

Tự chữa bỏng nhẹ tại nhà

Bỏng do nhiều nguyên nhân gây nên: nước sôi, lửa, điện, vôi tôi, hóa chất… Tùy theo vết bỏng rộng, hẹp (người ta phân loại tỷ lệ phần trăm so với diện tích cơ thể bệnh nhân <5% là diện hẹp, >5% là diện rộng) và tùy theo độ nông, sâu của vết bỏng. Bệnh […]