Thuốc gia truyền » Posts tagged with "béo bụng"

Bụng phệ cũng là bệnh

Bụng nam giới ngày càng phình to so với các thế hệ trước. Bụng phệ không chỉ là vấn đề thẩm mỹ mà còn là mầm mống phát sinh nhiều bệnh lý nguy hiểm. Mở rộng quan hệ đối tác làm ăn, ký kết hợp đồng… trên bàn nhậu hay kết thúc những buổi làm […]